Barkt – Template blogger blog cá nhân tuyệt đẹp

111

 • Bảng quản trị mạnh mẽ
 • Thiết kế hoàn toàn đáp ứng.
 • Vâng tài liệu 3 Post Layouts: LeftSidebar, Fullwidth, RightSidebar.
 • Màu không giới hạn
 • Trang lỗi tuỳ chỉnh
 • Khu vực đăng quảng cáo “Mới”
 • Clean Code với các chú thích 2 Slider Style “New”
 • Tuỳ chỉnh Biểu tượng Xã hội Tùy chỉnh
 • Dễ dàng Tùy chỉnh.
 • Bài viết ưa thích “Mới”
 • Làm sạch Typography
 • Shortcodes hữu ích BuiltIn
 • SmoothScroll “Mới”
 • Hộp Tác giả Với Dễ dàng Tùy chỉnh & Hỗ trợ Tác giả Đa
 • Thiết kế sạch sẽ và thanh lịch.
 • Các bài đăng nổi bật Slider Với hai Popreties
 • Tùy chỉnh Trực tiếp: Màu sắc, Phông chữ.
 • Trình đơn thả xuống
 • Tiện ích tùy chỉnh.
 • Instagram Widget 3 Đăng Phong cách: Classis & Lưới & Danh sách “mới” Tuỳ chỉnh về tôi Widget
 • Biểu tượng Post Form

DEMO TEMPLATE

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố

Page optimized by WP Minify Fix WordPress Plugin