Theme Bitz – Theme tin tức & blog wordpress

22

Phần tử bài viết thông minh của chúng tôi có thể hiển thị các bài đăng theo 10 kiểu khác nhau, bên trong bất kỳ bố cục nào. Nó sẽ không trùng lặp các bài viết đã được hiển thị trên trang, nếu bạn chọn như vậy. Bạn cũng có thể chọn những thông tin nó sẽ hiển thị, ví dụ như hiển thị hoặc ẩn đoạn trích bài đăng. Bạn có thể đặt các bài đăng theo tất cả các tham số có sẵn, như ngày tháng, tiêu đề, lượt xem và những người khác.

DEMOTHEME

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố

Page optimized by WP Minify Fix WordPress Plugin