Thuật toán Hawk – Thuật toán địa phương của google đã hoạt động

10

Bạn có nhận thấy sự thay đổi nào trong kết quả tìm kiếm địa phương của Google trong thời gian vừa qua? Theo nhà báo Joy Hawkins chia sẻ vào cuối tháng 8 vừa qua Google đã cập nhật thuật toán địa phương “Hawk”. Đây là một bản cập nhật nghiêm ngặt về địa phương, tuy nhiên thuật toán này không gây ảnh hưởng đến những kết quả không phải là địa phương.

Những gì đã thay đổi?

Google thường chỉ nói rằng họ đưa ra một số cập nhật hàng hàng, song theo quan sát được dựa trên một số phân tích về kết quả địa phương thì ta có thể nhận thấy rằng Google đã cập nhật thuật toán địa phương vào cuối tháng vừa rồi. Bản cập nhật “Hawk” là một thay đổi đối với cách lọc địa phương hoạt động. Ở bản cập nhật này, Google tinh chỉnh bộ lọc khoảng cách để làm cho nó nghiêm ngặt hơn. Và có vẻ như họ đang lọc ra những doanh nghiệp cùng tòa nhà, nhưng nhiều doanh nghiệp gần đó thì lại không bị lọc ra.

Điều này có nghĩa là nếu một doanh nghiệp khác trong ngành của bạn đang ở cùng toàn nhà như bạn thì rất có thể doanh nghiệp bạn sẽ bị lọc khỏi kết quả tìm kiếm địa phương.

Ai được hưởng lợi?

Đây là một ví dụ về một doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính bản cập nhật này. Doanh nghiệp Weber Chỉnh nha đã bị lọc sau kết quả tìm kiếm địa phương khi cập nhật thuật toán Possum cho thuật ngữ “chỉnh nha wheaton il” do họ đã có một đối thủ cạnh tranh trên đường phố, đối thủ chỉ cách họ một phút đi bộ. Đối thủ cạnh tranh này có xếp hạng tự nhiên cao hơn và phù hợp hơn với từ khoá đó, vì thế chúng được hiển thị còn Weber bị lọc.
Dưới đây là hình chụp màn hình trước và sau cho thấy kết quả của địa phương thay đổi như thế nào khi cập nhật Hawk; doanh nghiệp Weber đã hoàn toàn bị mất tích từ kết quả một vài tháng trước.

Một ví dụ khác là tập hợp của bốn khách sạn ở Killeen, Texas. Trước đây, hai trong bốn bị lọc.

Bây giờ, sau khi cập nhật Hawk, cả bốn đều đang hiển thị.
Ai vẫn bị lọc?

Bản cập nhật này chỉ làm chặt chẽ về khoảng cách cần thiết để lọc một danh sách, tuy nhiên nó lại không gỡ bỏ hoàn toàn. Ví dụ như có rất nhiều các doanh nghiệp cùng địa chỉ bị lọc ra khỏi kết quả tìm kiếm địa phương hay với những doanh nghiệp nằm trong tòa nhà khác nhau cách đối thủ rất gẫn sẽ bị lọc ra khỏi kết quả tìm kiếm địa phương.

Dưới đây, bạn có thể thấy kết quả địa phương cho “luật sư chấn thương cá nhân palmdale”. Tất cả các danh sách màu đỏ đều có cùng địa chỉ với danh sách màu xanh và sau đó được lọc.
Bài viết được dịch bởi SEOMXH : https://seomxh.com/threads/thuat-toan-hawk-thuat-toan-dia-phuong-cua-google-da-hoat-dong.418607/

Nguồn tiếng anh : http://searchengineland.com/august-22-2017-hawk-google-local-algorithm-update-282269

Trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố

Page optimized by WP Minify Fix WordPress Plugin